Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Norge

Hva er MKA Norge?

Majlis Khuddamul Ahmadiyya (MKA) er en av tre underorganisasjoner til Ahmadiyya Muslim Jamaat, som har mannlige medlemmer mellom 15 og 40 år. Organisasjonen søker å fremme brorskap blant bevegelsens ungdom og oppfordre dem til å bruke deres tid og krefter i beskjeftigelser som ikke bare er til fordel for menighetens medlemmer, men også resten av samfunnet og verden for øvrig. Denne underorganisasjonen ble etablert av Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad, må Allah være tilfreds med ham, den 2. kalifen i 1938.

Betingelser for Baiyat (opptagelse)

10-conditions-thumb

Betingelser for Baiyat (opptagelse) i Ahmadiyya Muslim Jamaat (menighet) av Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad fra Qadian, Den utlovede Messias og Imam Mahdi – fred være med ham. 

Du er her: Hovedsiden