Hadhrat Musleh Maod - Khalifatul Masih IIDu er kanskje allerede klar over at året for Tahrik-e-Jadid nærmer seg slutten med stormskritt (31. oktober), og vår kjære Khalifatul Masih V ønsker at enhver Khadim og Tifl trer frem for å delta i dette velsignede programmet.

Tehrik-e-Jadids historie

Dette velsignede programmet av Tahrik-e-Jadid ble lansert av Hadhrat Khalifatul Masih IIra den 23. november 1934 for å fremme forkynnelse av islam og ahmadiyyat til hele verden. Programmet har medvirket til etablering av misjoner og moskeer i over hundre land. Under guddommelig inspirasjon og veiledning, ble programmet initiert av den andre kalifen, i følgende ordlag:

"Formålet med å lansere Tahrik-e-Jadid er å få opprettet et slikt fond at Allahs budskap med lettelse kan spres til alle verdenshjørner."

Opprinnelig ble programmet lansert på midlertidig basis. Men den 27. november 1953 utvidet Hadhrat Musleh Maudra programmet til å være permanent.

Gjennom velsignelser av dette programmet har Jamaat i dag blitt etablert i over 195 land. Mer enn 13 000 moskeer har blitt bygget og 740 misjonsboliger har blitt etablert rundt om i verden. Videre finnes det i dag hundrevis av misjonærer som arbeider for å spre islams sanne budskap.

Hvor mye skal jeg bidra?
Siden dette ikke er et obligatorisk Chanda kan hver enkelt selv bestemme hvor mye han skal gi i bidrag til dette velsignede programmet. Derfor, hvis du ikke allerede har gjort det, oppfordres du på det sterkeste til å ta kontakt med leder for din lokale Jamaat og oppfylle dine løfter knyttet til dette velsignede programmet så snart som mulig.

Rammeverket for Tahrik-e-Jadid slik det er skissert av Hadhrat Musleh Maud (ra) omfatter mye mer enn bare finansiell offervilje. Faktisk består det av hele 27 pålegg som skal følges for å kunne leve et moralsk, åndelig og givende liv.

For ytterligere informasjon og historien til dette programmet, kan du besøke khuddams nettsted, www.khuddam.no. Må Allah sette oss alle i stand til å forstå viktigheten av dette programmet og ta del i dets enorme velsignelser.

"Du kan ikke oppnå rettferdighet, med mindre du bruker ut av det som du elsker" - Koranen (kapittel 3:vers 93)