Tehrik-e-Jadid og Waqf-e-Jadid er to av mange viktige programmer som ble satt i gang av den andre kalifen.

Tehrik-e-Jadid programmet ble igangsatt av Hadhrat Khalifatul Masih IIra i henhold til guddommelig inspirasjon og veiledning den 23. november 1934.  Formålet med dette programmet var forkynnelsen av islam i sin sanne form over hele verden. Khalifatul Masih II

Waqf-e-Jadid programmet ble også etablert av Hadhrat Khalifatul Masih IIra den 27. desember 1957. Waqf-e-Jadid var til å begynne med kun ment for Pakistan. Programmet ble senere utvidet til å inkludere hele verden av Hadhrat Khalifatul Masih IVre. Den grunnleggende tanken bak dette programet var å sørge for å dekke de livsnødvendige behov til de lærde som ofrer sine liv for åndelig og moralsk opplæring av Jamaats medlemmer, og for å spre islams sanne budskap blant resten av den muslimske og hinduistiske befolkningen i landet.

Denne avdelingen av Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya ble etablert for å oppfordre alle Khuddam til å aktivt delta i disse to programmene, og for å gjøre det klart for khuddam formål og viktigheten av disse programmene.