MKA Norge deltar på Rusken i AlnaEr du lei av søpla i fellesområdene rundt Baitun Nasr? I år gjør Alna bydel en ekstra innsats. Bli med på årets Ruskenaksjon den 3. Mai 2011, fra kl. 16. Oppmøte ved Baitun Nasr, også kjent som Furuset moské. Rusken har gjennom de siste 35 årene vært symbol for felles innsats mot forsøpling. Et symbol som benyttes av skoler, barnehager, bedrifter, borettslag, velforeninger og mange andre. Etter aksjonen blir det servert mat inne i Furuset Forum. Vi rydder søppel på fellesarealer, langs tur- og gangveinettet på Furuset og i Gransdalen. Ta med så mange som du kan til å rydde opp i grøftekanter og skråninger utenfor der du ferdes.

Mange deltar i arbeidet siden de ser den positive nytteverdien av arbeidet i form av renere nærmiljø. Rusken har medvirket til:

  • at nærmiljøet fremstår som rent, sunt og trivelig
  • at befolkningen har miljøriktig atferd
  • økt forståelse for betydningen av et godt nærmiljø
  • forståelsen av at godt nærmiljø er en fellesoppgave for hele lokal samfunnet

MKA Norge, i regi av AMJ Norge, er en aktiv deltaker i slike kampanjer som er til det beste for beboerne i lokalsamfunnet. Derfor oppfordres alle våre medlemmer på det sterkeste til å delta i denne aksjonen. Det gjelder også medlemmer som selv ikke bor i Alna bydel. Ønsker å minne dere alle på en tradisjon av den ærverdige profeten Muhammadsaw i denne sammenheng: ”Renslighet er halve troen”.

Vi ser frem til en hyggelig vår treff med god og varm mat i etterkant..