Siden 2004 har MKA Norge, ungdomsorganisasjonen til Ahmadiyya Muslim Jamaat, kjent for Nor moské som ligger på Frognerveien 53, bidratt til å gjennomføre en dugnad hvert år på den 1. januar - denne aksjonen har fått navnet Nyttårsdugnad. Med denne dugnaden ønsker vi å fremheve den islamske læren som vektlegger renslighet i veldig stor grad og ikke minst dugnadsånden som er en viktig del av den norske folkesjela. MKA Norge ønsker å lære sine medlemmer å ta til seg de positive verdiene som eksisterer i samfunnet organisasjonen er en del av, og samtidig vise til de positive læresetningene den lever etter. Vi er derfor glade for at våre medlemmer ser nytteverdien i å kunne bidra til lokalsamfunnet på en positiv måte.

Fra 2010 ble denne aksjonen utvidet til å omfatte området rundt den nye moskeen på Furuset. Fra i år, 2011, har også vår avdeling i Kristiansand for første gang deltatt i denne aksjonen. Med dette ønsker vi å markere at vi vil ha det rent og ryddig, uansett hvor vi holder til. Nyttårsdugnaden har mang en gang blitt omtalt i media, og noen av lenkene er gjengitt nedenfor:

 

Frognerparkens venner