MKA Norge deltar på Rusken i AlnaVelkommen til Rusken for bydel Alna den 12. Mai 2009. Oppmøte er ved Bait-un-Nasr, også kjent som Furuset moské. Rusken har gjennom de siste 33 årene vært symbol for felles innsats mot forsøpling. Et symbol som benyttes av skoler, barnehager, bedrifter, borettslag, velforeninger og mange andre. Etter aksjonen blir det servert mat Forum, inne i Furuset Forum.

 Ruskens aksjon er inndelt i forskjellige kategorier og målområder i henhold til temaer og målgrupper. Alle disse er listet nedenfor:

 • Hagerusken
 • Storrusken
 • Skolerusken
 • Barnehagerusken
 • Elverusken
 • Baderusken
 • Hunderusken
 • Superrusken
 • Bydelsrusken

 Rusken er organisert som en fast kampanje under ledelse av kommunen. Kjellaug Løken er for tiden den ansvarlige for kampanjen. Mange deltar i arbeidet siden de ser den positive nytteverdien av arbeidet i form av renere nærmiljø. Rusken har medvirket til:R

 • at nærmiljøet fremstår som rent, sunt og trivelig
 • at befolkningen har miljøriktig atferd
 • økt forståelse for betydningen av et godt nærmiljø
 • forståelsen av at godt nærmiljø er en fellesoppgave for hele lokal samfunnet

MKA Norge, i regi av AMJ Norge, er en aktiv deltaker i slike kampanjer som er til det beste for beboerne i lokalsamfunnet. Derfor oppfordres alle våre medlemmer på det sterkeste til å delta i denne aksjonen. Det gjelder også medlemmer som selv ikke bor i Alna bydel.

Ønsker å minne dere alle på en tradisjon av den ærverdige profeten Muhammad, må Allahs velsignelser og fred være med ham, i denne sammenheng:

”Renslighet er halve troen”

Mer info på om Rusken finner dere på Ruskens eget nettsted