ReligionerOgså i år som tidligere år arrangeres Religionenes dag. Tema for konfreansen i år er "Min religion/livssyn og internasjonal fred og solidaritet". Konferansen finner sted den 27. oktober 2011 på Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, med programstart kl.1800. Programmet vil vare i ca. 1 1/2 time og vil avsluttes med en spørsmål/svar sesjon til panelet som vil bestå av representanter for forskjellige religioner og livssyn. Arrangementet har til hensikt å bidra til økt innsikt i hva de ulike religioner og livssyn mener om et bestemt emne, og å øke dialogen på tvers av ulike religioner og livssyn. Vi minner de oppmøte om at dette ikke er en diskusjonsforum, men en opplysningsforum slik at de oppmøte får informasjon om det valgte temaet .religionenesdag-flyer2011