Khalifatul Masih V - StillebønnVelkommen til den sjette artikkelen i denne serien. Les gjennom og ta deg tid til ettertanke. God lesing!

Det hender ofte når man arbeider med å forkynne det sanne budskapet at Allah går til unnsetning for Sin tjener i de tilfeller hvor forkynneren står overfor en vanskelig motstander. Allah opptrer som forkynnerens mentor gjennom å omgående lære ham korrekte svar, hvis resultat er at motstanderen blir forvirret.

Mangle slike hendelser fant sted i livet til Den utlovede Messiasas. Her berettes bare en av dem. En duell fant sted i Amritsar i 1893, der Den utlovede Messias møtte pastoren Abdullah Atham, en bitter fiende av Islam, til en debatt. Denne debatten pågikk i to uker. En dag forsøkte pastoren å lure Den utlovede Messiasas. Han presenterte tre personer for Den utlovede Messiasas; en blind, en lam og en spedalsk, og sa:

”Du hevder å være de moderne tiders utlovede Messias. Her er noen syke personer og vi forlanger av deg å helbrede dem med din messianske berøring slik Jesus Kristus gjorde i sin tid”.

Hadhrat Mir Muhammad Isma’ilra, som var blant de tilstedeværende, forteller at alle var rådville og ventet på hvilket svar Den utlovede Messiasas nå skulle gi på de kristnes utspekulerte krav.

Den utlovede Messiasas forholdt seg rolig. Han fortalte de kristne at han ikke trodde på at Jesus Kristus helbredet de fysisk blinde, lamme og stumme gjennom sin messianske berøring. Derfor var det kravet som ble stilt ham på ingen måte rettferdig. Det var imidlertid dem selv som trodde at Jesus Kristus hadde utført slike mirakler. Dessuten var ett av kjennetegnene på mennesker som hadde den rette kristne tro, i følge Bibelen, at de vil kunne flytte et fjell:

”Sannelig, jeg sier dere: Om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet: 'Flytt deg herfra og dit!' Og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere.” (Matteus 17:20)

Med stor verdighet sa Den utlovede messiasas deretter følgende til pastoren:

”Jeg ber deg ikke om å flytte et fjell, men jeg er deg takknemlig for at du har avlastet meg fra å finne de syke og blinde. Nå presenterer jeg for deg de samme syke og blinde. Dersom du har tro ”som et sennepsfrø”, følg så i fotsporene til din mester og gi oss bevis på din tro og helbred disse syke og blinde.”

Hadhrat Mir Muhammad Isma’ilra har skrevet at da Den utlovede Messiasas forlanget en helbredelse av krøplingene, ble prestene forvirret og sendte de stakkarslige syke menneskene hastende avsted.