MKA og MAA vil inshallah i samarbeid med Waqfe Nau fremover avholde sine klasser sammen på først og tredje søndag i måneden. Det vil være aldersinndelte klasser og gjelder alle atfal og khuddam. Mens atfal vil følge waqfe nau pensum vil khuddam i større grad ha en undervisningsform som er kjent fra temakveldene, med noen unntak. Tidspunkt er fra kl.12-16.

 

Kunnskapspensum Målet for Ta'lim avdelingen er å legge til rette for opplæring i den ærverdige Koranen, salat (namaz) med oversettelse og fremme vanen av å lese bøker av Den utlovede Messiasas, høre på prekener av Khalifatul Masihaba og lese skrifter av Khulfa-e-Ahmadiyyat og andre akademikere fra Jamaat. Pensum i år bygger på en mer pedagogisk forståelse av islam, hvor litteratur står i hovedfokus. Dette er en tilnærming hvor khuddam ikke nødvendigvis skal kunne ting utenat, men heller legger større vekt på en dypere forståelse, for derved å berike khuddam forståelse av islam på en slik måte at de kan diskutere og svare på ofte stilte spørmål fra mennesker rundt dem, og få et større utbytte selv.

Les mer …

Den 26. desember 2013 inviterte MKA Norge samtlige khadim og tifl til et besøk på Norsk Teknisk Museum for å se på utstillingen "Sultans of Science". Denne utstillingen viste hvordan islamsk kultur bidro med oppdagelser og oppfinnelser innen vitenskap, teknologi og medisin.

Les mer …

Kunnskapsuke - MKA NorgeEt av målene for Ta'lim avdelingen er å legge til rette for å lese skrifter av Khulfa-e-Ahmadiyyat og andre akademikere fra Jamaat. Talim/kunnskapsuke avsluttes ved at khuddam avlegger en kunnskapsprøve med spørsmål fra den valgte boka: Syedna Bilalra.

 

Les mer …

Flere artikler …