Kunnskapspensum Målet for Ta'lim avdelingen er å legge til rette for opplæring i den ærverdige Koranen, salat (namaz) med oversettelse og fremme vanen av å lese bøker av Den utlovede Messiasas, høre på prekener av Khalifatul Masihaba og lese skrifter av Khulfa-e-Ahmadiyyat og andre akademikere fra Jamaat. Pensum i år bygger på en mer pedagogisk forståelse av islam, hvor litteratur står i hovedfokus. Dette er en tilnærming hvor khuddam ikke nødvendigvis skal kunne ting utenat, men heller legger større vekt på en dypere forståelse, for derved å berike khuddam forståelse av islam på en slik måte at de kan diskutere og svare på ofte stilte spørmål fra mennesker rundt dem, og få et større utbytte selv.

Nasab for Majlis Khuddam ul Ahmadiyya Norge 2010 - 2011

Dette året har Ta'lim avdelingen til MKA Norge spesielt fokus på grunnleggende religiøskunnskap blant Khuddam. Ta’lim avdelingen har satt følgende mål for året 2010 – 2011:

 • 100 % av alle khuddam skal kunne bønn (namaz) uten oversettelse
 • 50 % av alle khuddam skal kunne bønn (namaz) med oversettelse
 • 80 % av alle khuddam kan lese Koranen Nazira (riktig uttale)
 • 80 % av alle khuddam hører regelmessig på fredagspreken til Khalifatul Masih V

Månedlige prøver 
Hadhrat Khalifatul Masih V har bedt alle khuddam om å fullføre den månedlige Ta'lim prøven. Disse prøvene vil bli lagt ut/være tilgjengelige på www.ahmadiyya.no.

  Navnene på de 3 beste khuddam fra hver majlis vil bli annonsert på khuddams nettsted: www.khuddam.no.

  Etter hvert kvartal vil khuddam med sammenlagt høyest poengsum bli kunngjort på khuddams nettsted og vil få utdelt premie ved en passende anledning.

  Det forventes at khuddam gjør det til en vane å lese Jamaats litteratur. Alle khuddam bør lese gjennom alle bøkene som er foreslått i pensum for hvert kvartal. følgende bok i dette året:

  • Første periode: Salât – Boken om den muslimske bønnen
  • Andre periode: Jesus i India
  • Tredje periode: Islamske grunntanker – av Den utlovede Messiasas
  • Fjerde periode: British Government and Jihad – av Den utlovede Messiasas

  Kunnskapsprøven vil også inneholde spørsmål fra anbefalt litteratur.

  <hrdata-mce-alt="1. og 2. kvartal 2010 - 2011" class="system-pagebreak" title="1. og 2. kvartal 2010 - 2011" />

  Kvartalsvis pensum for året 2010 - 2011

  1. kvartal: Salât

  Hifz-e-Quran: Sura Al-Baqrah vers 1-21, Sura Al-Falaq, Sura Al-Nas
  Nøkkelemner som må dekkes: Formålet med mennesket skapelse, viktigheten av bønnen, praktiske elementer ved bønn, Wudhû (renselse), Individuell bønn, forsamlingsbønn, Fredagsbønn, forskjellige typer bønn, nomenklatur brukt ved bønn.
  Foreslåtte kilder til informasjon om emnet: Salat – boken om den muslimske bønnen eller www.alislam.org

   

  2. Kvartal: Jesus i India

  Hifz-e-Quran Sura Al-Fâtihah, Sura Al-Humazah, Sura Al-Ghâsjijah
  Nøkkelemner som må dekkes: Ofte stilte spørsmål i media, Islam og jihad, demokrati i Islam, det islamske økonomiske system, sosiale forpliktelser.
  Foreslåtte kilder til informasjon om emnet Islam`s svar på vår tids spørsmål
  eller www.alislam.org

   

  <hrdata-mce-alt="3. og 4. kvartal 2010 - 2011" class="system-pagebreak" title="3. og 4. kvartal 2010 - 2011" />

  3. Kvartal: Islam og Messias

  Hifz-e-Quran Sura Al-Kauthar, Sura Al-Kafiroon
  Nøkkelemner som må dekkes: Den utlovede Messias, Menneskets fysiske, moralske og åndelige tilstand, bevis på Guds eksistens, hvorfor svinekjøtt er forbudt, døden og islam, åpenbaringer fra Gud og deres viktighet.
  Foreslåtte kilder til informasjon om emnet Islamske grunntanker – av Den utlovede Messiasas

   

  4. Kvartal: Den britiske regjeringen og Jihad

  Hifz-e-Quran Sura Al-Qura'ish, Sura Al-Ma'oon
  Nøkkelemner som må dekkes: Hva Jihad egentlig står for, jihad av ens egen sjel, muslimenes holdnig til det britiske styret, er jihad forbudt i dagens samfunn?
  Foreslåtte kilder til informasjon om emnet British Government and Jihad – av Den utlovede Messiasas

   

  Pensum kan lastes ned i pdf-format ved å klikke på lenken nedenfor:

  pdf_icon
  Pensum i pdf-format