Kunnskapspensum Målet for Ta'lim avdelingen er å legge til rette for opplæring i den ærverdige Koranen, salat (namaz) med oversettelse og fremme vanen av å lese bøker av Den utlovede Messias (as), høre på prekener av Khalifatul Masih og lese skrifter av Khulfa-e-Ahmadiyyat og andre akademikere fra Jamaat.

Nasab for Majlis Khuddam ul Ahmadiyya Norge 2009 - 2010

Dette året har Ta'lim avdelingen til MKA Norge spesielt fokus på grunnleggende religiøskunnskap blant Khuddam. Ta’lim avdelingen har satt følgende mål for året 2009 – 2010:

 • 80 % av alle khuddam skal kunne bønn (namaz) uten oversettelse
 • 40 % av alle khuddam skal kunne bønn (namaz) med oversettelse
 • 70 % av alle khuddam kan lese Koranen Nazira (riktig uttale)
 • 70 % av alle khuddam hører regelmessig på fredagspreken til Khalifatul Masih V

Kunnskapsprøven (Ta’limi Parcha)
Hadhrat Khalifatul Masih V har bedt om at alle khuddam skal fullføre den kvartalsvise Ta'lim prøven. Disse prøvene vil bli lagt ut/være tilgjengelige på www.khuddam.no fra følgende datoer:

 • Første prøve, 31. desember 2009 – innleveringsfrist 2. januar 2010
 • Andre prøve, 28. mars 2010 – innleveringsfrist 1. april 2010
 • Tredje prøve, 30. mai 2010 – innleveringsfrist 1. juni 2010
 • Fjerde prøve, 5. september 2010 – innleveringsfrist 5. September 2010

Hver prøve vil bestå av tre seksjoner. Del A vil være flervalgsspørsmål, del B vil være korte svar på spørsmål og del C blir å skrive en artikkel på et gitt emne.

Qaid Majlis vil få tilsendt en veiledende besvarelse, så snart Qaid Majlis eller den lokale Nazim Ta’lim har samlet inn besvarelser fra sin respektive majlis. Nazim Talim er ansvarlig for å rette disse prøvene etter den gitte veiledende besvarelsen. Resultater, sammen med de rettede prøvene, skal leveres til Mohtamim Talim.

Navnene på de 3 beste khuddam fra hver majlis vil bli annonsert på khuddams nettsted: www.khuddam.no, og vil delta i den nasjonale Ta’lim konkurransen.

Besvarelser som sendes inn/leveres etter fristen vil ikke godtas. Etter hvert kvartal vil khuddam med sammenlagt høyest poengsum bli kunngjort på khuddams nettsted og vil få utdelt premie ved en passende anledning.

Det forventes at khuddam gjør det til en vane å lese Jamaats litteratur. Alle khuddam bør lese følgende bok i dette året:

 • Første periode: Islams svar på vår tids spørsmål (Inter-religiøs fred og harmoni + Økonomisk fred)
 • Andre periode: Islams svar på vår tids spørsmål (Sosial fred + Sosial økonomisk fred)
 • Tredje periode: Islams svar på vår tids spørsmål (Politisk fred + Individuell fred)

Kunnskapsprøven vil også inneholde spørsmål fra den foreslåtte boka.

<hrdata-mce-alt="Månedlig pensum - side 1" class="system-pagebreak" title="Månedlig pensum - side 1" />

Månedlig pensum 2009 - 2010

November: Allah

Hifz-e-Quran: Sura Al-Ikhlas, Sur Al-Falaq, Sura Al-Nas
Bønner: 1) Bønn før du sover 2) Bønn når du står opp
Hadith: Chehal Ahadith: hadith nr. 6
Qasidah: Vers nr. 1 og 2
Nøkkelemner som må dekkes: Eksistens av Gud, behov for religion, karakteristikker ved en ekte religion, Allahs attributter
Foreslåtte kilder til informasjon om emnet: Islamske grunntanker, www.alislam.org

Desember: Profeten Muhammadsaw

Hifz-e-Quran Sura Al-Nasar, Sura Al-Lahab
Bønner Bønn ved å tre inn og ut av toalettet/ badeværelset
Hadith Chehal Ahadith: hadith nr. 11
Qasidah Vers nr. 3 og 4
Nøkkelemner som må dekkes Viktige attributter ved den første islamske staten, Ghazwat, og profeten Muhammad i andre hellige Skrifter
Foreslåtte kilder til informasjon om emnet http://www.alislam.org/library/books/Life-of-Muhammad.pdf

Januar: Grunnleggende i islam

Hifz-e-Quran Sura Al-Kauthar, Sura Al-Kafiroon
Bønner 1) Etter at du har utført Wudhu 2) Bønn for å øke kunnskap
Hadith Chehal Ahadith: hadith nr. 13
Qasidah Vers nr. 5 og 6
Nøkkelemner som må dekkes Betydning av den islamske trosbekjennelsen, fordeler ved Salat og faste, hva er zakat; hovedstadier under Hajj og dens filosofi
Foreslåtte kilder til informasjon om emnet http://www.alislam.org/books/essence/chap8/chap8.html

Februar: Trosartikler

Hifz-e-Quran Sura Al-Qura'ish, Sura Al-Ma'oon
Bønner Når du tar på deg nye klær
Hadith Chehal Ahadith: hadith nr. 18
Qasidah Vers nr. 7 og 8
Nøkkelemner som må dekkes Hva er trosartikler? Forbindelsen mellom islams fem søyler og trosartikler
Foreslåtte kilder til informasjon om emnet http://www.alislam.org/books/essence/chap4/chap4.html
http://www.alislam.org/books/essence/chap10/chap10.html
http://www.alislam.org/books/religiousknowledge/sec1.html

Mars: Kilder til islamsk rettspraksis

Hifz-e-Quran Sura Al-Asr, Sura Al-Feel
Bønner 1) Når du forlater huset 2) Når du trer inn i huset
Hadith Chehal Ahadith: hadith nr. 19
Qasidah Vers nr. 9 og 10
Nøkkelemner som må dekkes: i) Den ærverdige Koranen ii) Sunnah iii) Hadith iv) Ijma
Foreslåtte kilder til informasjon om emnet http://www.alislam.org/books/religiousknowledge/sec1.html

<hrdata-mce-alt="Månedlig pensum - side 2" class="system-pagebreak" title="Månedlig pensum - side 2" />

April: Khatam-an-Nabiyyin, Profetenes segl

Hifz-e-Quran Sura Al-Teen
Bønner 1) Bønn ved reise 2) Bønn ved å befordre en reisemiddel
Hadith Chehal Ahadith: hadith nr. 21
Qasidah Vers nr. 11 og 12
Nøkkelemner som må dekkes: Emnet Khatam-an-Nabiyyin i lys av 1) Koranen, 2) Hadith 3) skrifter av tidligere muslimske lærde
Foreslåtte kilder til informasjon om emnet http://www.alislam.org/library/books/mahzarnama/Mahzarnama.pdf

Mai: Jesus i islam

Hifz-e-Quran Sura Al-Duha
Bønner 1) Tre inn i moskeen 2) Forlate moskeen
Hadith Chehal Ahadith: hadith nr. 25
Qasidah Vers nr. 13 og 14
Nøkkelemner som må dekkes Befrielsen fra korset
Foreslåtte kilder til informasjon om emnet Kristendom – en reise fra fakta til diktning
http://www.alislam.org/books/religiousknowledge/sec5.html

Juni: Den utlovede Messias

Hifz-e-Quran Sura Al-A'la
Bønner Bønnen etter Adhan
Hadith Chehal Ahadith: hadith nr. 26
Qasidah Vers nr. 15 og 16
Nøkkelemner som må dekkes Messias annen komme
Foreslåtte kilder til informasjon om emnet http://www.alislam.org/library/books/guidedone/index.htm
http://www.alislam.org/books/religiousknowledge/sec5.html
http://www.alislam.org/library/books/Prophecies-of-HadhratAhmad.pdf

Juli: Kalifatet

Hifz-e-Quran Sura Al-Ghashiyyah
Bønner 1) For å lukke fasten 2) For å åpne fasten
 • Hadith Chehal Ahadith: hadith nr. 28
  Qasidah Vers nr. 17 og 18
  Nøkkelemner som må dekkes Den utlovede Messias erklæring, tegn på den utlovede Messias sannhet
  Foreslåtte kilder til informasjon om emnet http://www.alislam.org/library/books/guidedone/index.htm
  http://www.alislam.org/library/books/Prophecies-of-HadhratAhmad.pdf

  August: Jamaats system

  Hifz-e-Quran Sura Al-Baqarah vers 1-8
  Bønner 1) Bønn for foreldre 2) Bønn for barn
  Hadith Chehal Ahadith: hadith nr. 29
  Qasidah Vers nr. 19 og 20
  Nøkkelemner som må dekkes: Khilafat-e-Rashida, Khilafat-e-Ahmadiyyat, status og betydningen av Kalifatet
  Foreslåtte kilder til informasjon om emnet http://www.alislam.org/books/religiousknowledge/sec4.html

  <hrdata-mce-alt="Last ned pdf-format" class="system-pagebreak" title="Last ned pdf-format" />

  Pensum kan lastes ned i pdf-format ved å klikke på lenken nedenfor:

  pdf_icon
  Pensum i pdf-format