islam-ikke-krigMohyeldeen Mohammad hevder i Dagbladet at Islam oppfordrer til krig og at ahmadi-muslimer er vantro. Dette er to påstander som står helt sentralt i Ahmadiyyas historie. Mot slutten av 1800 – tallet sto Mirza Ghulam Ahmad frem som endetidens frelserskikkelse. Han hevdet hans misjon var å reformere religion tilbake til det den egentlig er ment som: menneskets kamp mot sine indre mørke sider og reformasjon, slik at det blir i stand til å erkjenne Gud. Dette innebærer også at man skal elske og hjelpe sin neste.
Les mer …

dyr-i-islamAlle dyr er en del av Guds skapelse og muslimer har derfor plikt til å ta vare på dyr. Dyr har også fått rettigheter. Hvis en muslim behandler dyr med kjærlighet og følsomhet vil han bli velsignet av Gud. Mange dyr har dessuten spesiell viktighet i Islam. Den ærverdige Koranen nevner gjentatte ganger velsignelsen av honning som biene lager. Selv den ærverdige Profetensaw ble i sin tid reddet av et spindelvev i åpningen til hulen Thaur utenfor Mekka, da han søkte tilflukt fra sine motstandere.
Les mer …

Den ærverdige Koranen sier at troende, uten forskjell, er likestilte og kun rettferdige handlinger opphøyer en person over en annen. Muslimer har derfor veldig høy respekt for rettferdige og gudfryktige menn og kvinner. Islams historie forteller oss også at både menn og kvinner har gjort tjenester innen mange områder som å være lærere, leger, ledere og selv som soldater i strid da muslimer ble angrepet.
Les mer …

Ja. Moskeer er åpne både for menn og kvinner, men de ber i separate områder og som oftest også i separate saler. Grunnen til dette er at ingenting skal distrahere dem fra å ha fokus på Gud når de ber. Stillingene i en islamsk bønn gjør også at det gir mening for at menn og kvinner ikke ber sammen, slik at alle kan ha sitt fokus rettet mot Guds ihukommelse.
Les mer …

Nei, det avvises kategorisk fra den ærverdige Koranens side. Den sier klart og tydelig at det er forbudt å ta sitt liv ved for eksempel selvmord.
”... og drep ikke dere selv, sannelig, Allah er Barmhjertig mot dere. Og den som gjør dette med onskap og urettferdighet, ham skal Vi snart la brenne i Ilden, og dette er lett for Allah” (kapittel 4, vers 30 – 31).
Les mer …

Flere artikler …