Kurset dekker Kunnskapsløftets læreplanen for dette faget. Nettstudier passer veldig godt for mange som ønsker å gå opp til privatisteksamen i samfunnsfag på videregående skole. Kurset er basert på Kunnskapsløftets læreplan fra 2006. Bestått eksamen er et krav for å oppnå generell studiekompetanse.

Hovedemner

  • Individ og samfunn
  • Kultur og religion
  • Politikk og demokrati
  • Arbeids- og næringsliv
  • Internasjonale forhold

Pris: kr 3 460,-
Påmelidng: http://www.nki.no/Kurs/Samfunnsfag?utm_source=Kursguiden&utm_medium=CPP-WCAT&utm_campaign=4648E