Hvordan ble khuddam.no til?Khuddam hadde lenge ønsket seg ett felles digital plattform hvor all nødvendig informasjonen knyttet til organisasjonens aktiviteter kunne være tilgjengelig. Dette ble videreformidlet som forslag til Majlis-e-Sjora 2007 av Majlis-e-Amila. Khalifatul Masih Vaba godkjente forslaget.

Arbeidet med etablering av nettstedet ble satt i gang etter påminnelse og oppfordring av Sadr MKA, Abdul Monim Nasir. Han ga dette oppdraget til Zahoor Ahmad Ch. og Naeem Ahmad Basharat. Etter en god del møter og mange rådslagninger, ble Khuddams nettsted lansert på www.mkanorge.org den 2. april 2008.

Formålene med etablering av nettstedet var blant annet:

  • å spre islams sanne budskap
  • å kunne informere alle khuddam og atfal på en enkel og effektiv måte
  • å bygge opp et enkelt arkiv over MKA Norges aktiviteter
  • å gjøre det lettere å gi khuddam og atfal interaktiv opplæring ved hjelp av digitale midler
  • å kunne enklt og raskt oppdatere medlemsdatabase

I løpet av året som gikk har det skjedd store forandringer. Flere og flere khuddam har aktivt begynt å bruke nettstedet. Dette gjorde det nødvendig å skaffe seg mer båndbredde, samtidig økte lagringsbehovet. MKA Norge flyttet derfor sitt nye domene www.khuddam.no den 1. april 2009. I forbindelse med overflytting ble det samtidig gjort en del oppgraderinger, og dette arbeidet pågår fortsatt.

Khuddam har nå mulighet til å holde seg oppdatert på kommende begivenheter for både AMJ Norge og MKA Norge gjennom kalenderen. De kan få hjelp med sine lekser via lynmeldingstjenesten, og kan samtidig se på fredagspreken til Khalifatul Masih Vaba. De kan hente inspirasjon fra andre MKA nettsteder eller se på MTA sine YouTube-videoer.

Med over 60 artikler og nærmere 300 bilder har Khuddam mange gode minner å dele med hverandre. Jeg gleder meg til tiden fremover da det vil dukke både reportasjer, intervjuer og mye mer. 

Ser frem til å ha dere på besøk igjen!