Oppfordring til Khuddam om å donere blod

 

Teknologien har kommet såpass langt, at mange ting kan fremstilles kunstig. Blod er likevel et levende materiale som ikke kan fremstilles kunstig, men som likevel er svært viktig for å redde liv. Helsevesenet er avhengig frivillige blodgivere, slik at pasienter som har behov for dette, får tilgang på dette. Som blodgiver gjør du derfor en viktig samfunnsinnsats og fremstår som et godt medmenneske.

 

MKA kjører i henhold til råd og instrukser mottatt av Hudoor aba en kampanje for blodgivning i april/mai måned. Hensikten med dette er at flest mulig registrerer seg som blodgivere, og deretter informerer at dette er gjort, til Mohtamim Khidmat-e-khalq. Vi kan da opprette et register, slik Hudoor aba ønsker. - I mange land verden over bidrar MKA med sitt blod til de trengende. - Dersom du registrerer deg i blodbanken, vil dette være en unik mulighet for Majilis Khuddam-ul-Ahmadiyya Norge å markere seg som den fredelige og hjelpsomme organisasjonen som vi er. - Jeg oppfordrer alle Khuddam som har helse og mulighet, til å delta i dette viktige arbeidet.

 

Har du noen andre spørsmål relatert til blodgivning, gå inn på: https://www.blodbanken-oslo.no/

Du kan registrere deg som blodgiver ved å følge linken under: https://www.rodekors.no/gi-blod/bli-blodgiver/ Spørsmål/informasjon kan også rettes på nummer :  40075071

Tahir Majid Khokhar

Moht. Khidmat-e-khalq