Deres hud vil vitne mot dem

Oppdatert: 5. jan. 2020

En profeti er noe som forutsier og forteller oss om en hendelse eller en begivenhet som vil inntreffe i fremtiden. Spådommer som legges frem av spåkoner og andre astrologer er som oftest formulert slik at den går i oppfyllelse uansett. Slike runde formuleringer kan egentlig knapt kalles profeti.Andre ganger er slike "profetier" basert på forskning hvor man har samlet og bearbeidet data over lang tid. Slike "profetier" kalles til vanlig for prognoser. Disse gir riktig "profeti" såfremt vi har nok informasjon om alle faktorer som virker inn på fenomenet, og modellene blir bedre og bedre jo mere data vi får samlet inn og bearbeidet. Det er blant annet grunnen til at værvarsling er blitt betydelig sikrere de senere årene i forhold til for eksempel på begynnelse av 1980-tallet.

Profetier har imidlertid også en sentralplass i den religiøse verden. Her har profetiene tjent det formålet å bære vitnesbyrd for sannheten til den som legger fram profetien, altså profeten. Disse har en viktig rolle siden det er på grunnlag av disse mennesker velger å følge eller forkaste profeten og hans lære. I religiøs sammenheng regnes derfor profetier som en av de viktigste tegn og bekreftelser på at noe (f.eks. en bok fra Gud) eller noen (f. eks. profeter) er sanne. De fleste hellige skrifter legger fram en del profetier. Vi finner profetier i buddhistiske tekster, hinduistiske tekster, vedaene, Bibelen og ikke minst Koranen.

Bortsett fra Koranen har alle de andre hellige skriftene dessverre blitt endret med tiden slik at teksten har ikke blitt oppbevart i sin originale form. Vi finner utallige profetier i Koranen, mange av disse har gått i oppfyllelse, mens mange kommer til å gå i oppfyllelse med tiden. En del av disse har gått i oppfyllelse i vår egen tid. Jeg vil kun legge frem en profeti i denne sammenheng.

I Den ærverdige Koranens  sure 41, vers 21 og  22, sier Allah: "Inntil deres ører, deres øyne og deres hud vil vitne mot dem, når de kommer til dem, om hva de pleide å gjøre. Og de vil si til deres hud: Hvorfor vitner dere mot oss? De [deres huder] vil svare: Allah har gitt oss taleevne, liksom Han har gitt taleevne til alle (andre) ting. Og Han skapte dere første gang, og til Ham vil dere vende tilbake."


I disse versene berettes det at menneskets egen hud vil vitne mot det, og at huden vår har "taleevne", altså at den kan gi informasjon. Om vi nå setter oss i tidsmaskinen og går 1500 år tilbake til Arabias ørken, før Profeten Muhammadssaw tid da mennesker nærmest levde som dyr, ville nok svært få tatt dette med et nikkende hode. Men denne profetien fikk en ny mening 1. januar 1906, da det offisielle fingeravtrykkskontoret i Norge ble etablert, også kalt Kristiania Kriminalpolitis Signalementskontor.


Fingeravtrykk er som vi alle vet avtrykk av linjenettet på innsiden av fingrene våre. Linjene er aldri helt like blant forskjellige individer, og holder seg uforandret hele livet. Fingeravtrykk er derfor en sikker metode til å identifisere personer, og brukes innen kriminalteknikken. Når en tyv raner en butikk, kan fingeravtrykkene som vedkommende etterlater på åstedet sammenliknes med de mistenkte i saken, og slik kan den rette kjennes igjen. Også hudrester som inneholder hudceller med DNA-molekyler kan i dag anvendes som DNA-bevis i kriminalsaker hvor det tidligere var nesten umulig å dømme eller finne den virkelige forbryteren.

Vi ser altså en oppfyllelse av den profetien fra Koranen, helt i henhold til slik Allah sier, nemlig det at deres hud vitner mot dem selv. Dette er kun én profeti av de utallige som Den ærverdige Koranen legger framfor oss slik at vi med letthet kan skjelne mellom det som er rett og galt. Samtidig gir den oss også hentydning til å dra nytte av Den ærverdige Koranens fantastiske skattkiste - en skattkiste full av både åndelig og verslig rikdom for den som er sannferdig.

4 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Copyright -- AMJ Norge 2020